Phụ kiện Terrarium

Cậu bé và cô bé mùa đông (đôi)

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.000 VNĐ

Chim cánh cụt 2,5cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.500 VNĐ

Chim cánh cụt 2cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.800 VNĐ

Cầu gỗ mini (2.2 x 2.7 x 1.8cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ

Thiên nga mini (2 x 2.5cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.500 VNĐ

Hộp gỗ chữ nhật (6 x 13 x 19cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 25.000 VNĐ

Bông tuyết mini (2 - 2.8cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 800 VNĐ

Vịt mini (1.8 x 1.5cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 800 VNĐ

Chó mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.000 VNĐ

Nhà nấm nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ

Nhà mới mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.200 VNĐ

Nấm trung

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.200 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà