Tên sản phẩm: Mẫu đơn 5 bông 1 nụ HL032
Giá bán: 63.000 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn hàng
  • Chi tiết
  • Comment
  • Sản phẩm cùng loại
Giá trên là giá bán buôn đối với số lượng trên 10 cành và tổng giá trị đơn hàng trên 2 triệu.
Giá bán buôn =  60500vnd là Giá bán buôn đối với số lượng trên 50 cành và tổng hoá đơn trên 10 triệu hoặc tổng tiền phụ kiện cắm hoa trên 5 triệu.
Giá bán buôn = 59000vnd là Giá bán buôn đối với số lượng trên 100 cành và tổng hoá đơn trên 20 triệu hoặc tổng tiền phụ kiện cắm hoa trên 8 triệu.
Đơn Giá Bán Lẻ = 95000vnd/ cụm.
2713474280_1993947749.jpg
2713480194_1993947749.jpg
2713486112_1993947749.jpg
2715062902_1993947749.jpg
2715065775_1993947749.jpg
2715068620_1993947749.jpg
2716224519_1993947749.jpg
2716227447_1993947749.jpg
3732394242_874253957.jpg
[removed] [removed]
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà