Tên sản phẩm: Mao lương HL031
Giá bán: 27.000 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn hàng
  • Chi tiết
  • Comment
  • Sản phẩm cùng loại
Giá trên là giá bán buôn đối với số lượng trên 10 cành và tổng giá trị đơn hàng trên 2 triệu.
Giá bán buôn =  26000vnd là Giá bán buôn đối với số lượng trên 50 cành và tổng hoá đơn trên 10 triệu hoặc tổng tiền phụ kiện cắm hoa trên 5 triệu.
Giá bán buôn = 25300vnd là Giá bán buôn đối với số lượng trên 100 cành và tổng hoá đơn trên 20 triệu hoặc tổng tiền phụ kiện cắm hoa trên 8 triệu.
Đơn Giá Bán Lẻ = 41000vnd/ cụm.
2705782910_1993947749.jpg
2705788247_1993947749.jpg
2707238395_1993947749.jpg
2707244024_1993947749.jpg
2708565820_1993947749.jpg
2708568430_1993947749.jpg
2708571258_1993947749.jpg
[removed] [removed]
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà