Nguyên liệu Terrarium

Chậu trồng cây - KT9

Có sẵn hàng
Giá bán: 85.000 VNĐ

Chậu trồng cây - KT7

Có sẵn hàng
Giá bán: 95.000 VNĐ

Chậu trồng cây 3 chân chéo - cỡ 3

Có sẵn hàng
Giá bán: 58.000 VNĐ

Chậu trồng cây 3 chân chéo - cỡ 2

Có sẵn hàng
Giá bán: 45.000 VNĐ

Chậu trồng cây 3 chân chéo - cỡ 1

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

Chậu trồng cây KT 3 cỡ tròn - lớn

Có sẵn hàng
Giá bán: 47.000 VNĐ

Chậu trồng cây 3 chân - cỡ lớn

Có sẵn hàng
Giá bán: 58.000 VNĐ

Chậu trồng cây 3 chân - cỡ trung

Có sẵn hàng
Giá bán: 45.000 VNĐ

Chậu trồng cây 3 chân - cỡ nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

Chậu trồng cây - KT10

Có sẵn hàng
Giá bán: 85.000 VNĐ

Chậu sứ màu 8cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 22.000 VNĐ

Chậu trồng cây - xích đu

Có sẵn hàng
Giá bán: 225.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà