Nguyên liệu Terrarium

Chậu chú tiểu đội nón

Có sẵn hàng
Giá bán: 58.000 VNĐ

Bình chụp đế gỗ cao

Có sẵn hàng
Giá bán: 55.000 VNĐ

chú tiểu 4 không (đội nón - đeo tràng hạt)

Có sẵn hàng
Giá bán: 38.000 VNĐ

Chú tiểu 4 không (đội nón)

Có sẵn hàng
Giá bán: 43.000 VNĐ

Nhà nấm trung

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

Mèo lười

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.500 VNĐ

Chậu KT hình ô

Có sẵn hàng
Giá bán: 76.000 VNĐ

Tượng 4 thầy trò đường tăng

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Chậu hoạt hình mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

Xịt hơi

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.500 VNĐ

Ông bà lão nhỏ ngồi ngai vàng (đôi)

Có sẵn hàng
Giá bán: 98.000 VNĐ

Ông bà lão nhỏ đan len

Có sẵn hàng
Giá bán: 65.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà