Nguyên liệu Terrarium

Thiên nga mới

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.200 VNĐ

Biển báo stop

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.000 VNĐ

Động vật ngồi

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.800 VNĐ

Lá bồ đề

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ

Tượng Phật vàng

Có sẵn hàng
Giá bán: 7.500 VNĐ

Bình xịt nước 100ml

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.000 VNĐ

Chổi đen

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Ống trụ treo cỡ số 1

Có sẵn hàng
Giá bán: 25.000 VNĐ

Chậu corgi gặm xương

Có sẵn hàng
Giá bán: 48.000 VNĐ

Ghế trắng tình yêu

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Ang tròn 2 lỗ cỡ số 1

Có sẵn hàng
Giá bán: 25.000 VNĐ

Chậu tự tưới mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà