Nguyên liệu Terrarium

Hoa đất mini- Tú Cầu - Mã 20

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Hoa đất mini- Hoa Thiên Điểu - Mã 19

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Hoa đất mini- Lan Hài Vân - Mã 18

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Hoa đất mini- Lan Van Da - Mã 13

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Hoa đất mini - Lan Bạch Hạc - Mã 10

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Hoa đất mini - Hoa Đồng Tiền - Mã 09

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Nấm nhỏ

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.200 VNĐ

Mèo mini trong hộp

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.500 VNĐ

Hàng rào các màu

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.600 VNĐ

Xẻng nhựa

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.500 VNĐ

Ngựa cao mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.500 VNĐ

Bè tre mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.200 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà