Nguyên liệu Terrarium

Hộp gỗ vuông 20x20

Có sẵn hàng
Giá bán: 65.000 VNĐ

Nhà nấm to

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

Ghế trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Chữ treo i love you

Có sẵn hàng
Giá bán: 1.000 VNĐ

Cầu thang đá dốc

Có sẵn hàng
Giá bán: 3.000 VNĐ

Hộp gỗ chữ nhật 22x8

Có sẵn hàng
Giá bán: 20.000 VNĐ

Cầu thang đá vòm

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.000 VNĐ

Hoa đất mini - Hoa Lan Dendro - Kiểu 2 - Mã: 48

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Hoa đất mini - Hoa Cúc - Kiểu 2 - Mã: 47

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà