Nguyên liệu hoa giấy 3D

Lá cúc giấy ( Bịch 50 cái)

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Đài lớn hoa hồng giấy (Bịch 50 cái)

Có sẵn hàng
Giá bán: 36.000 VNĐ

Đài hoa mai

Có sẵn hàng
Giá bán: 215.000 VNĐ

Cánh hoa 5 cánh lớn số 1,2 (bịch 50 cái)

Có sẵn hàng
Giá bán: 36.000 VNĐ

Cánh hoa 5 cánh lớn số 1,2 (bịch 20 cái)

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Cuống và đài hoa

Có sẵn hàng
Giá bán: 144.000 VNĐ

Lá lan giấy dai

Có sẵn hàng
Giá bán: 12.000 VNĐ

Hoa huệ sông Nile 3 cành

Có sẵn hàng
Giá bán: 48.000 VNĐ

Nguyên liệu làm hoa dạ lan hương 2 cành

Có sẵn hàng
Giá bán: 48.000 VNĐ

Nguyên liệu làm hoa cẩm tú cầu 3 cành

Có sẵn hàng
Giá bán: 48.000 VNĐ

Cánh hoa hồng bịch 20

Có sẵn hàng
Giá bán: 17.000 VNĐ

Cánh hoa mai

Có sẵn hàng
Giá bán: 33.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà