Nguyên liệu hoa giấy 3D

Bộ cánh mai ( 1 màu)

Có sẵn hàng
Giá bán: 42.000 VNĐ

Bộ cúc cánh tròn ngũ sắc

Có sẵn hàng
Giá bán: 43.000 VNĐ

Bộ dạ yến thảo ( trộn màu)

Có sẵn hàng
Giá bán: 43.000 VNĐ

Bộ dạ yến thảo ( 1 màu)

Có sẵn hàng
Giá bán: 42.000 VNĐ

bộ cánh sao nhai ( trộn màu)

Có sẵn hàng
Giá bán: 43.000 VNĐ

Bộ cánh đào (1 màu)

Có sẵn hàng
Giá bán: 42.000 VNĐ

Bộ cánh sao nhái (1 màu)

Có sẵn hàng
Giá bán: 42.000 VNĐ

Bộ cánh bướm pansy nhiều màu

Có sẵn hàng
Giá bán: 45.000 VNĐ

Bộ cúc cánh nhọn trộn nhiều màu

Có sẵn hàng
Giá bán: 43.000 VNĐ

Cánh hoa hồng bịch 50

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

Lá mai giấy (Bịch 50 cái)

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Lá hồng giấy (Bịch 50 cái)

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà