Nguyên liệu hoa giấy 3D

Chậu trồng cây KT 3 cỡ tròn - trung

Có sẵn hàng
Giá bán: 42.000 VNĐ

Cánh hoa đào

Có sẵn hàng
Giá bán: 33.000 VNĐ

Cánh dạ yến thảo

Có sẵn hàng
Giá bán: 33.000 VNĐ

Cánh cúc nhọn

Có sẵn hàng
Giá bán: 33.000 VNĐ

Cánh cúc tròn

Có sẵn hàng
Giá bán: 33.000 VNĐ

Cánh hoa sao nhái

Có sẵn hàng
Giá bán: 33.000 VNĐ

Bộ cúc cánh nhọn ( 1 màu)

Có sẵn hàng
Giá bán: 42.000 VNĐ

Bộ cánh hoa đào ( trộn màu)

Có sẵn hàng
Giá bán: 43.000 VNĐ

Bộ cánh hoa đào ( 1 màu)

Có sẵn hàng
Giá bán: 42.000 VNĐ

Bộ cúc cánh tròn ( trộn màu)

Có sẵn hàng
Giá bán: 43.000 VNĐ

Bộ cúc cánh tròn ( 1 màu)

Có sẵn hàng
Giá bán: 42.000 VNĐ

Bộ cánh mai ( trộn màu)

Có sẵn hàng
Giá bán: 43.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà