Hộp đựng quà, giỏ cắm hoa

Túi đựng hoa sáp thành phẩm

Có sẵn hàng
Giá bán: 10.000 VNĐ

Hộp hoa sáp các loại bộ 3 cỡ

Có sẵn hàng
Giá bán: 180.000 VNĐ

Hộp cắm hoa F013

Có sẵn hàng
Giá bán: 65.000 VNĐ

Hộp cắm hoa F012

Có sẵn hàng
Giá bán: 59.000 VNĐ

Hộp cắm hoa A008

Có sẵn hàng
Giá bán: 35.000 VNĐ

Hộp cắm hoa A007 (bộ 3 cỡ)

Có sẵn hàng
Giá bán: 180.000 VNĐ

Hộp cắm hoa A006

Có sẵn hàng
Giá bán: 135.000 VNĐ

Hộp cắm hoa A005

Có sẵn hàng
Giá bán: 120.000 VNĐ

Hộp cắm hoa A003 (bộ 3 cỡ)

Có sẵn hàng
Giá bán: 195.000 VNĐ

Hộp cắm hoa A002 (22x22x18cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 79.000 VNĐ

Hộp hoa sáp chữ nhật (bộ 3 cỡ) 29x13x13cm

Có sẵn hàng
Giá bán: 85.000 VNĐ

Hộp hình trụ thấp (bộ 3 cỡ)

Có sẵn hàng
Giá bán: 140.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà