Hoa voan Thái Lan

Cụm Dương Sỉ điểm Chồn

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

Nấm to

Có sẵn hàng
Giá bán: 23.000 VNĐ

Rễ lan

Có sẵn hàng
Giá bán: 29.000 VNĐ

Ngọc Điểm ( Kê)

Có sẵn hàng
Giá bán: 4.500 VNĐ

Xe đạp mây nhựa trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 39.000 VNĐ

Giỏ mây nhựa trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 34.000 VNĐ

Cụm Xương Cá điểm Chồn

Có sẵn hàng
Giá bán: 12.500 VNĐ

Hoa đá điểm chồn 5 nhánh

Có sẵn hàng
Giá bán: 13.500 VNĐ

Cụm Cúc Răng Cưa

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.500 VNĐ

Cỏ hoa lan

Có sẵn hàng
Giá bán: 16.500 VNĐ

Cụm lá ớt

Có sẵn hàng
Giá bán: 12.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà