Hoa voan Nhật Bản

Gốc Bonsai Gỗ Lũa: Thế Lão Tử - Mã: TL 33

Có sẵn hàng
Giá bán: 250.000 VNĐ

Gốc Bonsai gỗ. Thế Huynh Đệ. Mã TL 19

Có sẵn hàng
Giá bán: 220.000 VNĐ

Gốc Bonsai mai đào - Thế Thác Đổ - Mã: TL 1

Có sẵn hàng
Giá bán: 170.000 VNĐ

Hoa voan Nhật Bản. Mã HV 58

Có sẵn hàng
Giá bán: 320.000 VNĐ

Hoa voan nghệ thuật. Mã HV 13

Có sẵn hàng
Giá bán: 650.000 VNĐ
Hướng dẫn làm hoa pha lê