Hoa vải

Cụm mẫu đơn nhỏ nhị dài HL061

Có sẵn hàng
Giá bán: 22.000 VNĐ

Cành thược dược 2 bông 1 nụ HL060

Có sẵn hàng
Giá bán: 26.000 VNĐ

Cành lan vũ nữ HL059

Có sẵn hàng
Giá bán: 32.000 VNĐ

Hoa cúc bướm HL057

Có sẵn hàng
Giá bán: 22.000 VNĐ

Cành điểm lá phong HL056

Có sẵn hàng
Giá bán: 73.000 VNĐ

Hoa Mai Mỹ HL054

Có sẵn hàng
Giá bán: 45.000 VNĐ

Cúc nhí HL053

Có sẵn hàng
Giá bán: 21.000 VNĐ

Tiên ông nhỏ HL051

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.500 VNĐ

Lan tường kim tuyến HL050

Có sẵn hàng
Giá bán: 23.500 VNĐ

Cẩm tú cầu 1 bông HL049

Có sẵn hàng
Giá bán: 37.000 VNĐ

Hoa bất tử HL048

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Hoa bó cẩm tú cầu, hoa trà HL047

Có sẵn hàng
Giá bán: 89.500 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà