Tên sản phẩm: Tiên ông HL046
Giá bán: 29.000 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn hàng
  • Chi tiết
  • Comment
  • Sản phẩm cùng loại
Giá trên là giá bán buôn đối với số lượng trên 10 cành và tổng giá trị đơn hàng trên 2 triệu.
 
Giá bán buôn = 28000vnd là Giá bán buôn đối với số lượng trên 50 cành và tổng hoá đơn trên 10 triệu hoặc tổng tiền phụ kiện cắm hoa trên 5 triệu
Giá bán buôn = 27000vnd là Giá bán buôn đối với số lượng trên 100 cành và tổng hoá đơn trên 20 triệu hoặc tổng tiền phụ kiện cắm hoa trên 8 triệu
Đơn Giá Bán Lẻ =43500vnd/ cụm
2688961403_798695559.400x400.jpg
2688988496_798695559.jpg
2688997042_798695559.jpg
2690495791_798695559.jpg
2692233890_798695559.jpg
2692236806_798695559.jpg
2692239387_798695559.jpg
2692242157_798695559.jpg
2692248169_798695559.jpg
[removed] [removed]
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà