Tên sản phẩm: Phi yến HL040
Giá bán: 24.500 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn hàng
  • Chi tiết
  • Comment
  • Sản phẩm cùng loại
Giá trên là giá bán buôn đối với số lượng trên 10 cành và tổng giá trị đơn hàng trên 2 triệu.
 
Giá bán buôn = 23500vnd là Giá bán buôn đối với số lượng trên 50 cành và tổng hoá đơn trên 10 triệu hoặc tổng tiền phụ kiện cắm hoa trên 5 triệu
Giá bán buôn = 23000vnd là Giá bán buôn đối với số lượng trên 100 cành và tổng hoá đơn trên 20 triệu hoặc tổng tiền phụ kiện cắm hoa trên 8 triệu
Đơn Giá Bán Lẻ = 37000vnd/ cụm
2308072713_1993947749.jpg
2308078595_1993947749.jpg
2308078645_1993947749.jpg
2308084294_1993947749.jpg
2308087263_1993947749.jpg
2308090162_1993947749.jpg
2308093119_1993947749.jpg
2308973375_1993947749.jpg
2310723973_1993947749.jpg
2310726716_1993947749.jpg
[removed] [removed]
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà