Tên sản phẩm: Phi yến cao HL041
Giá bán: 36.000 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn hàng
  • Chi tiết
  • Comment
  • Sản phẩm cùng loại
Giá trên là giá bán buôn đối với số lượng trên 10 cành và tổng giá trị đơn hàng trên 2 triệu.
 
Giá bán buôn = 34500vnd là Giá bán buôn đối với số lượng trên 50 cành và tổng hoá đơn trên 10 triệu hoặc tổng tiền phụ kiện cắm hoa trên 5 triệu
Giá bán buôn = 34000vnd là Giá bán buôn đối với số lượng trên 100 cành và tổng hoá đơn trên 20 triệu hoặc tổng tiền phụ kiện cắm hoa trên 8 triệu
Đơn Giá Bán Lẻ = 54000vnd/ cụm
4701590524_874253957.jpg
4701596030_874253957.jpg
4701907904_874253957.jpg
4701913679_874253957.jpg
4701916428_874253957.jpg
4701922345_874253957.jpg
4704069582_874253957.jpg
4704072478_874253957.jpg
4704072575_874253957.jpg
4704075295_874253957.jpg
4704078134_874253957.jpg
4704078222_874253957.jpg
4784717000_874253957.jpg
4784725882_874253957.jpg
[removed] [removed]
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà