Tên sản phẩm: Hồng nhung HL042
Giá bán: 10.000 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn hàng
  • Chi tiết
  • Comment
  • Sản phẩm cùng loại
Giá trên là giá bán buôn đối với số lượng trên 10 cành và tổng giá trị đơn hàng trên 2 triệu.
 
Giá bán buôn = 9700vnd là Giá bán buôn đối với số lượng trên 50 cành và tổng hoá đơn trên 10 triệu hoặc tổng tiền phụ kiện cắm hoa trên 5 triệu
Giá bán buôn = 9500vnd là Giá bán buôn đối với số lượng trên 100 cành và tổng hoá đơn trên 20 triệu hoặc tổng tiền phụ kiện cắm hoa trên 8 triệu
Đơn Giá Bán Lẻ = 15000vnd/ cụm
1682587772_798695559.jpg
1682587775_798695559.jpg
1682587778_798695559.jpg
1682587781_798695559.jpg
1682587784_798695559.jpg
1682587789_798695559.jpg
1682587790_798695559.jpg
1682587794_798695559.jpg
1682587812_798695559.jpg
1682587817_798695559.jpg
1682587910_798695559.jpg
1682587912_798695559.jpg
1682587914_798695559.jpg
1682587915_798695559.jpg
1682587920_798695559.jpg
1682587922_798695559.jpg
1682587924_798695559.jpg
1682587929_798695559.jpg
1682587930_798695559.jpg
1683875138_798695559.400x400.jpg
 

[removed] [removed]

[removed] [removed]
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà