Tên sản phẩm: Hồng lụa 1 bông HL037
Giá bán: 18.000 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn hàng
 • Chi tiết
 • Comment
 • Sản phẩm cùng loại

 Giá trên là giá bán buôn đối với số lượng trên 10 cành và tổng giá trị đơn hàng trên 2 triệu.

 • Giá bán buôn = 17500vnd là Giá bán buôn đối với số lượng trên 50 cành và tổng hoá đơn trên 10 triệu hoặc tổng tiền phụ kiện cắm hoa trên 5 triệu
 • Giá bán buôn = 17000vnd là Giá bán buôn đối với số lượng trên 100 cành và tổng hoá đơn trên 20 triệu hoặc tổng tiền phụ kiện cắm hoa trên 8 triệu
 • Đơn Giá Bán Lẻ = 27000vnd/ cụm
 • 1331241040_1993947749.jpg
  1331241043_1993947749.jpg
  1331241045_1993947749.jpg
  1331241048_1993947749.jpg
  1331241054_1993947749.jpg
  1331241060_1993947749.jpg
  1331241062_1993947749.jpg
  1331241064_1993947749.jpg
  1331241067_1993947749.jpg
  1331241069_1993947749.jpg
  1331241071_1993947749.jpg
  1331241074_1993947749.jpg
  1331241079_1993947749.jpg
  1331241085_1993947749.jpg
  1331241105_1993947749.jpg
  1338878417_1993947749.jpg
  1340652115_1993947749.jpg
  1340652118_1993947749.jpg
[removed] [removed]
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà