Tên sản phẩm: Hồng cành 2 bông 1 nụ HL036
Giá bán: 47.000 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn hàng
  • Chi tiết
  • Comment
  • Sản phẩm cùng loại
Giá trên là giá bán buôn đối với số lượng trên 10 cành và tổng giá trị đơn hàng trên 2 triệu.
Giá bán buôn =  45000vnd là Giá bán buôn đối với số lượng trên 50 cành và tổng hoá đơn trên 10 triệu hoặc tổng tiền phụ kiện cắm hoa trên 5 triệu.
Giá bán buôn = 43500vnd là Giá bán buôn đối với số lượng trên 100 cành và tổng hoá đơn trên 20 triệu hoặc tổng tiền phụ kiện cắm hoa trên 8 triệu.
Đơn Giá Bán Lẻ = 70000vnd/ cụm.
1778979733_1993947749.jpg
1778979775_1993947749.jpg
1778979801_1993947749.jpg
1778979823_1993947749.jpg
1778979833_1993947749.jpg
1778979859_1993947749.jpg
1778979878_1993947749.jpg
1778979891_1993947749.jpg
1778979900_1993947749.jpg
[removed] [removed]
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà