Tên sản phẩm: Cành thược dược 2 bông 1 nụ HL060
Giá bán: 26.000 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn hàng
  • Chi tiết
  • Comment
  • Sản phẩm cùng loại

Giá trên là giá bán buôn đối với số lượng trên 10 cành và tổng giá trị đơn hàng trên 2 triệu.

GIÁ BÁN LẺ 34000Đ

8155350753_798695559.jpg
8155395079_798695559.jpg
8182760732_798695559.jpg
8182766458_798695559.jpg
8182772345_798695559.jpg
8182787327_798695559.jpg
8182790126_798695559.jpg
8182802234_798695559.jpg
8182817159_798695559.jpg
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà