Tên sản phẩm: Cẩm chướng cum 6 bông HL039
Giá bán: 25.500 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn hàng
  • Chi tiết
  • Comment
  • Sản phẩm cùng loại
Giá trên là giá bán buôn đối với số lượng trên 10 cành và tổng giá trị đơn hàng trên 2 triệu.
 
Giá bán buôn = 24500vnd là Giá bán buôn đối với số lượng trên 50 cành và tổng hoá đơn trên 10 triệu hoặc tổng tiền phụ kiện cắm hoa trên 5 triệu
Giá bán buôn = 24000vnd là Giá bán buôn đối với số lượng trên 100 cành và tổng hoá đơn trên 20 triệu hoặc tổng tiền phụ kiện cắm hoa trên 8 triệu
Đơn Giá Bán Lẻ = 38000vnd/ cụm
1168577222_1993947749.jpg
1168577226_1993947749.jpg
1168577267_1993947749.jpg
1168577277_1993947749.jpg
1168577299_1993947749.jpg
1168577304_1993947749.jpg
1168577305_1993947749.jpg
1168577312_1993947749.jpg
1168577316_1993947749.jpg
1168577321_1993947749.jpg
1168577332_1993947749.jpg
2583535994_1993947749.jpg
2583538573_1993947749.jpg
2588124797_1993947749.jpg
2588139251_1993947749.jpg
2867575630_1993947749.jpg
2867581070_1993947749.jpg
2869046945_1993947749.jpg
2869052535_1993947749.jpg
2869058369_1993947749.jpg
2869061234_1993947749.jpg
2869064146_1993947749.jpg
2870559896_1993947749.jpg
2870562552_1993947749.jpg
2870565387_1993947749.jpg
3155289270_874253957.jpg
4637594533_874253957.jpg
4638337640_874253957.jpg
[removed] [removed]
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà