Hoa lụa, hoa vải

Cành thiên điểu

Có sẵn hàng
Giá bán: 31.500 VNĐ

Cụm hoa huệ

Có sẵn hàng
Giá bán: 109.000 VNĐ

Địa lan bông đơn

Có sẵn hàng
Giá bán: 7.500 VNĐ

Cẩm tú cầu có lá

Có sẵn hàng
Giá bán: 21.500 VNĐ

Cành lá dong

Có sẵn hàng
Giá bán: 49.000 VNĐ

Hoa anh túc

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.500 VNĐ

Tú cầu cụm 5 bông

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.500 VNĐ

Hồ điệp cao su mini

Có sẵn hàng
Giá bán: 33.500 VNĐ

Lan tường lụa

Có sẵn hàng
Giá bán: 21.500 VNĐ

Hồ điệp cao su 9 bông

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

Cành lộc B121

Có sẵn hàng
Giá bán: 23.500 VNĐ

Cụm hoa trà B120

Có sẵn hàng
Giá bán: 58.500 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà