Hoa lụa, hoa vải

Hồng lụa 1 bông HL037

Có sẵn hàng
Giá bán: 18.000 VNĐ

Hồng cành 2 bông 1 nụ HL036

Có sẵn hàng
Giá bán: 47.000 VNĐ

Lay ơn HL035

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

Cụm hồng 12 bông HL034

Có sẵn hàng
Giá bán: 74.500 VNĐ

Cụm hoa ly 7 bông 2 nụ HL033

Có sẵn hàng
Giá bán: 84.000 VNĐ

Mẫu đơn 5 bông 1 nụ HL032

Có sẵn hàng
Giá bán: 63.000 VNĐ

Mao lương HL031

Có sẵn hàng
Giá bán: 27.000 VNĐ

Lá hẹ HL030

Có sẵn hàng
Giá bán: 23.000 VNĐ

Cẩm chướng bông đơn HL029

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.000 VNĐ

Hoa hồng môn HL028

Có sẵn hàng
Giá bán: 26.000 VNĐ

Hồng bá tước HL027

Có sẵn hàng
Giá bán: 34.000 VNĐ

Hoa cát tường to HL024

Có sẵn hàng
Giá bán: 33.500 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà