Hoa hồng sáp thơm, phụ kiện hoa sáp

Hoa sáp cẩm tú cầu

Có sẵn hàng
Giá bán: 6.500 VNĐ

Hoa sáp 7 màu

Có sẵn hàng
Giá bán: 13.500 VNĐ

Hoa sáp phát quang

Có sẵn hàng
Giá bán: 23.000 VNĐ

Hộp hoa sáp Hàn Quốc 2 tầng hoa. Mã HSH

Có sẵn hàng
Giá bán: 450.000 VNĐ

Hộp hoa sáp Hàn Quốc. Mã HSH 32

Có sẵn hàng
Giá bán: 500.000 VNĐ

Hoa hồng sáp Hàn Quốc. HS 122

Có sẵn hàng
Giá bán: 300.000 VNĐ

Hoa hồng sáp Hàn Quốc. Mã HS 121

Có sẵn hàng
Giá bán: 350.000 VNĐ

Hoa hồng sáp Hàn Quốc. Mã HS 120

Có sẵn hàng
Giá bán: 320.000 VNĐ

Hộp hoa sáp Hàn Quốc. Mã HSH 31

Có sẵn hàng
Giá bán: 400.000 VNĐ

Hộp hoa sáp Hàn Quốc. Mã HSH 30

Có sẵn hàng
Giá bán: 500.000 VNĐ

Hộp hoa sáp Hàn Quốc 2 tầng. Mã HSH 29

Có sẵn hàng
Giá bán: 550.000 VNĐ

Hộp hoa sáp Hàn Quốc trái tim. Mã HSH 28

Có sẵn hàng
Giá bán: 480.000 VNĐ
Hướng dẫn làm hoa pha lê