Tên sản phẩm: CHẬU TRỒNG CÂY - DREAM GIRL
Giá bán: 52.000 VNĐ
Kho hàng: Có sẵn hàng
  • Chi tiết
  • Comment
  • Sản phẩm cùng loại

- SẢN PHẦM ĐƯỢC SỬ DỤNG PHỐ BIẾN TRONG TRANG TRÍ TIỂU CẢNH TERRARIUM

- ĐƠN GIÁ TRÊN LÀ ĐƠN GIÁ BÁN BUÔN VỚI NHỮNG ĐƠN HÀNG:

  + CÓ TỔNG GIÁ TRỊ>=4,000,000 VNĐ

  + VÀ ORDER HÀNG VỚI SỐ LƯỢNG MỖI MÃ BÌNH >= 10BÌNH

Giá bán buôn là 60,000 VND với đơn hàng có tổng giá  trị >=2,000,000 VND và Oder hàng với số lượng >=5 bình

Gía bán lẻ là 80,000 VND

Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà