Cây phong thuỷ

Cây bàng singapore

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

CÂY TÙNG XƯƠNG CÁ

Có sẵn hàng
Giá bán: 150.000 VNĐ

CÂY LAN Ý

Có sẵn hàng
Giá bán: 170.000 VNĐ

TRẦU BÀ ĐẾ VƯƠNG XANH

Có sẵn hàng
Giá bán: 230.000 VNĐ

ĐUÔI CÔNG XANH

Có sẵn hàng
Giá bán: 190.000 VNĐ

TÙNG BỒNG LAI

Có sẵn hàng
Giá bán: 150.000 VNĐ

CÂY ANH THẢO

Có sẵn hàng
Giá bán: 200.000 VNĐ

CÂY CAU TIỂU TRÂM

Có sẵn hàng
Giá bán: 120.000 VNĐ

CÂY TÙNG MAY MẮN

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ

ĐUÔI CÔNG TÍM

Có sẵn hàng
Giá bán: 250.000 VNĐ

CÂY ĐUÔI CÔNG TÍM MỚI

Có sẵn hàng
Giá bán: 190.000 VNĐ

CÂY VẠN NIÊN THANH THỦY SINH

Có sẵn hàng
Giá bán: 160.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà