Cây kim tiền lộc

Dây cước (cuộn)

Có sẵn hàng
Giá bán: 7.000 VNĐ

Hạt ly 8mm (kg)

Có sẵn hàng
Giá bán: 130.000 VNĐ

Hoa hồng kim tiền lộc

Có sẵn hàng
Giá bán: 140.000 VNĐ

Cánh hoa kim tiền lộc (kg)

Có sẵn hàng
Giá bán: 130.000 VNĐ

Dây đồng (kg)

Có sẵn hàng
Giá bán: 300.000 VNĐ

Đá phong thủy kết dây đồng (kg)

Có sẵn hàng
Giá bán: 300.000 VNĐ

Đá phong thủy (kg)

Có sẵn hàng
Giá bán: 230.000 VNĐ

Dây đồng xu lục đế

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

Thân mai kẽm

Có sẵn hàng
Giá bán: 54.000 VNĐ

Đồng xu (túi)

Có sẵn hàng
Giá bán: 250.000 VNĐ

Thỏi vàng nhỏ (kg)

Có sẵn hàng
Giá bán: 130.000 VNĐ

Thỏi vàng (kg)

Có sẵn hàng
Giá bán: 140.000 VNĐ
Hướng dẫn làm hoa pha lê