Cây Cảnh Mini

PHẬT BÀ TRẮNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

SAM HỒNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

XANH NGỌC

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

SEN ĐẤT

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

PHẬT BÀ LỬA

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

PHẬT BÀ NHÍM

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Sen Mông (2-3cm)

Có sẵn hàng
Giá bán: 205.000 VNĐ

DÙ VIỀN HỒNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Sen Trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

Sen Mặt Trăng

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

Sỏi Thiên Thanh

Có sẵn hàng
Giá bán: 35.000 VNĐ

Tay Gấu Nhăn

Có sẵn hàng
Giá bán: 25.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà