Cây Cảnh Mini

SEN VỈ - VIỀN HỒNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 300.000 VNĐ

SEN VỈ - 3 MÀU

Có sẵn hàng
Giá bán: 300.000 VNĐ

SEN VỈ - SEN NÂU

Có sẵn hàng
Giá bán: 300.000 VNĐ

SEN VỈ - THƯỢC DƯỢC

Có sẵn hàng
Giá bán: 300.000 VNĐ

SEN VỈ - SEN HỒNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 250.000 VNĐ

SEN VỈ - SEN ĐÁ LÁ NHỌN

Có sẵn hàng
Giá bán: 250.000 VNĐ

SEN VỈ - NHẬT NGUYỆT

Có sẵn hàng
Giá bán: 300.000 VNĐ

SEN VỈ - ĐÔ LA TRẮNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 250.000 VNĐ

PHẬT BÀ TRẮNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

SAM HỒNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

XANH NGỌC

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

SEN ĐẤT

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ
Hướng dẫn làm hoa pha lê