Cây Cảnh Mini

GIVA CỠ TRUNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 35.000 VNĐ

NHUNG ĐEN

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

SEDUM HOA HỒNG TREO

Có sẵn hàng
Giá bán: 20.000 VNĐ

KIM CƯƠNG TRẮNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

BÔNG HỒNG PHÁP

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

SEN ĐÁ DÙ HỒNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

ĐẤT TRẮNG CỠ TRUNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

PHẬT BÀ ĐỎ

Có sẵn hàng
Giá bán: 55.000 VNĐ

SEN THƠM

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

SEN CÚC ĐÁ

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

SEN DÙ

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

SEDUM VẢY CÁ

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ
Hướng dẫn làm hoa pha lê