Cây Cảnh Mini

Sen Đỏ Lá Dài

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.500 VNĐ

Sen đá Giva

Có sẵn hàng
Giá bán: 9.000 VNĐ

Sen đá giống mới - SM01

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.500 VNĐ

Sen Cúc lá nhọn

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

Sen Đá Bông Hồng Lửa

Có sẵn hàng
Giá bán: 14.000 VNĐ

Sen đá phật bà xanh

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

Sen đá thạch ngọc

Có sẵn hàng
Giá bán: 5.500 VNĐ

Sen Ngọc

Có sẵn hàng
Giá bán: 27.000 VNĐ

Sen đá ruby xanh

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

Sen đá bông hồng đen (cỡ nhỏ)

Có sẵn hàng
Giá bán: 14.000 VNĐ

Xương Rồng Cóc

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ

Xương rồng gymno Cali

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ
Hướng dẫn làm hoa pha lê