Cành vàng lá ngọc

KẼM SI # 22 - KẼM CỨNG MÀU VÀNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 38.000 VNĐ

KẼM SI # 26 - KẼM MỎNG - MÀU VÀNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 52.000 VNĐ

KẼM SI # 24 MÀU VÀNG - KẼM MỀM MÀU VÀNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 49.500 VNĐ

SÁP ÁNH VÀNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 2.900 VNĐ

KẼM XI MÀU VÀNG LOẠI MỀM - SỐ (24)

Có sẵn hàng
Giá bán: 44.000 VNĐ
Hướng dẫn làm hoa pha lê